Pereiti prie turinio

VEIKLOS SRITYS

Pagrindinė Mokyklos veiklos sritis - švietimas, kodas-85.

Pagrindinės švietimo veiklos sritys:

priešmokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.10;

pradinis ugdymas, kodas-85;

pagrindinis ugdymas, kodas-85.3

Kitos švietimo veiklos sritys:

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas-85.21;

kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas-85.59;

švietimui būdinga paslauga veikla, kodas-85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

vaikų dienos priežiūros veikla, kodas-88.91;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas-68.20;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas-86.90;

kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas-88.99.