Pereiti prie turinio

KITI PROJEKTAI

„DIRBKIME KARTU“

Mokykla kartu su Vilniaus ,,Vilties“ specialiosios mokyklos - daugiafunkciniu centru nuo 2017m. sausio mėn. vykdo projektą  „Dirbkime kartu“.

Projekto trukmė - 1 metai.

Tikslas: Pasidalinti gerąja praktine patirtimi, organizuojant bendras veiklas negalę turintiems jaunuoliams.

Projekto aktualumas: Skatinti projekto dalyvių emocinį bendravimą, kūrybinį bendradarbiavimą, socialinį kontaktą. Ugdyti neįgalių jaunuolių meninius, saviraiškos, savarankiškumo įgūdžius. Lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą džiaugtis nauja patirtimi.

„MOKOMĖS VIENI IŠ KITŲ“

Mūsų mokykla kartu su Pabradės socialinės globos namais nuo 2017 m. sausio mėn. vykdo projektą "Mokomės vieni iš kitų". Projekto trukmė - 1 metai.
Projekto tikslas: Pasidalinti gerąja teorine bei praktine darbo patirtimi, organizuojant bendras veiklas turintiems negalę vaikams ir jaunuoliams.
Projekto eigoje, per įvairias veiklas dalyviai tobulins meninius, saviraiškos, kūrybiškumo, socialinius, bendradarbiavimo įgūdžius, suras naujų draugų, patirs teigiamų jausmų bei emocijų.

Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos ir Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo projektas „Mes – visuomenes dalis“

Projekto aktualumas:
Pastaruoju metu Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija vis labiau plečia mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių integraciją į Bendrojo ugdymo įstaigas, stengdamasi sumažinti jų socialinę atskirtį. Tačiau šiandieninės mokyklos ir mokytojai dažnai dar nėra pasirengę ugdyti mokinius, turinčius didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymo(-si) poreikius bei mokinius, kuriems būdingi stiprūs emocijų ir elgesio sutrikimai. Dažnai trūksta teorinių žinių, o dar labiau praktinių įgūdžių ugdant Bendrojo ugdymo tipo įstaigose ypatingus mokinius. Taip pat ryškus ir visuomenės negatyvus požiūrius į „kitokius“ vaikus, žmonės. Norint gerinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių, integraciją į visuomenę, vertėtų pradėti nuo mažens, todėl bendradarbiavimas specialiųjų ugdymosi bei bendrojo lavinimo mokyklų bei jų mokinių bendravimas yra itin svarbi integracijos proceso dalis. Tikėtina, kad ateityje tai padės gerinti mokinių (žmonių), turinčių negalią integraciją į visuomenę, keisti jų negatyvų požiūrį bei mažinti jų socialinę atskirtį.

Projekto tikslas:
Gerinti Vilniaus "Atgajos" specialiosios mokyklos specialiųjų poreikių turinčių mokinių integraciją visuomenėje, organizuojant bendras veiklas ir bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis.

Šviečiamojoj gyvulininkystės programa

2 ir 3 A klasių mokiniai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Įgyvendinant programą vaikai susipažino su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais.

"Eurogames" žaidynės

Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokykla 2016m. birželio 28–liepos 1 dienomis Vilniuje pirmą kartą organizavo Euro integracinė savaitę – sporto festivalį neįgaliems 14–20 metų jaunuoliams, sėdintiems vežimėliuose bei judantiems savarankiškai. Į šį renginį atvyko komandos iš 7 Europos šalių, dalyvavo apie 100 žmonių: sportininkų, trenerių, mokytojų, savanorių. Renginio tikslas – mažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį, skatinti jų pasitikėjimą savo jėgomis, sudaryti galimybę praplėsti jų akiratį supažindinant su Lietuva, šalies kultūra ir tradicijomis, sostine Vilniumi.

Per šias dienas neįgalūs jaunuoliai dalyvavo sporto šventėje, kurioje išbandė savo jėgas įvairiose individualiose bei komandinėse rungtyse. Taip pat orientacinio žaidimo metu susipažino su mūsų miestu, jo istorija. Sportininkų komandos turėjo galimybę susipažinti su Vilniumi atliekant įvairias užduotis senamiestyje.

Šiomis žaidynėmis tikėjomės atkreipti visuomenės dėmesį į neįgaliųjų problemas ir poreikius mažinant ,,kitokių“ vaikų atskirtį nuo visuomenės, įtraukiant kuo daugiau savanorių į šių žaidynių organizavimą. Tikimės, kad šis Euro integracinių žaidynių ratas nenustos suktis ir daugelis vaikų patirs bendravimo, dalyvavimo renginiuose džiaugsmą.

Projektas „Kitokie, bet ypatingi 2016“

Šeimai, auginančiai specialiųjų poreikių turintį vaiką, būtina bendrauti, naujai atrasti savo vietą gyvenime, išmokti daugybės naujų dalykų, taip pat ir padėti savo vaikui tapti visuomenės nariu, norinčiu bei gebančiu būti tarp žmonių.

 Visuomenės nariai iki šiol nevienodai priima neįgalų vaiką, todėl tėvų patirtis dažnai būna skaudi. Tėvai jaučiasi pasimetę, nežino, kur gali kreiptis dėl įvairiausių klausimų, susijusių su jų vaikų auklėjimu, sunkumų, iškilusių šeimoje ir pan.

   Norėdami sumažinti šeimų auginančių neįgalų vaiką socialinę atskirtį, pagerinti neįgalių asmenų socialinę integraciją į visuomenę, suteikti psichosocialinę, terapinio pobūdžio pagalbą ugdymo ir auklėjimo procese specialiųjų poreikių turintiems vaikams bei jų šeimos nariams, nutarėme tęsti projektą "Kitokie, bet ypatingi 2016", kurį vykdysime trečius metus iš eilės.

   Projektas "Kitokie, bet ypatingi 2016" vykdomas 5 etapais: 1) Šeimų stovyklos organizavimas; 2) teoriniai-praktiniai seminarai ir terapinio pobūdžio užsiėmimai tėvams, auginantiems specialiųjų poreikių turinčius vaikus; 3) grupiniai užsiėmimai specialiųjų poreikių turintiems vaikams bei jų artimiesiems; 4) šeimos šventės ir renginio šeimoms organizavimas; 5) praktiniai seminarai Vilniaus m. specialiųjų įstaigų specialistams bei Vilniaus "Atgajos" mokyklos pedagogams.

 Pagrindiniai siekiai įgyvendinus projekto veiklas:

- Pagerės specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jų šeimos narių tarpusavio santykiai, jų emocinė savijauta, geriau pažins vieni kitus, taps artimesni.

- Neįgalieji vaikai ir jų šeimos patobulins socialinius įgūdžius, suras naujų draugų.

- Tėveliai gaus naujų ar papildomų žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingam neįgalių vaikų auklėjimui bei ugdymui, išmoks naujų relaksacinių technikų ir metodų.

- Specialistai kels savo ir kitų ugdymo įstaigų pedagogų kvalifikaciją rengdami praktinius seminarus, pasidalins patirtimi dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, patobulins bendradarbiavimo įgūdžius.

- Parengti lankstinukai leis tobulinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą bei auklėjimą namuose, padės išlaikyti glaudesni neįgalių vaikų tėvų ir specialistų bendradarbiavimą.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Viena stipriųjų mūsų mokyklos pusių yra tarptautiniai projektai. Džiaugiamės, kad esame kviečiami juose dalyvauti. Vykdydami šiuos projektus galime pasisemti patirties ir įgyvendinti naujas idėjas. Norime paminėti keletą iš jų:

Vienas iš įgyvendintų projektų – SGSCC (Serious Games for Social Competencies and Creativeness), kurį mokykla vykdė bendradarbiaudama su VšĮ HITECO.
Šio projekto esmė – sukurti ir išbandyti tikslinius žaidimus socialinėms ir kūrybiškumo kompetencijoms ugdyti. Galutinis projekto tikslas – kompiuterinis žaidimas, žaidimas mobiliaisiais telefonais ir grafinėmis planšetėmis bei mokomoji knyga – pratybos socialinių kompetencijų ir kūrybiškumo ugdymui. Pagrindinis mūsų mokyklos indėlis – išbandyti visus tris produktus, pateikti savo pastabas ir komentarus.
Projekte dalyvauja šios šalys – Didžioji Britanija, Italija, Belgija, Bulgarija, Lenkija ir Lietuva. Vykdant šį projektą dvi mūsų mokyklos mokytojos 2014 m. gruodžio 15–19 dienomis dalyvavo šalių partnerių susitikime Briuselyje. Pirmąją ir antrąją dienomis vyko nuveiktų darbų aptarimas ir naujų pasiskirstymas. Trečiąją dieną buvo organizuotas seminaras vietos neįgaliųjų bendruomenei. Susitikimo metu atsakyta į dalyvių užduodamus klausimus, pastabas.
Daugiau informacijos apie šį projektą galima rasti: http://games4competence.eu/

Projektas „Edurob“
Mokiniams lengviau ir įdomiau yra mokytis naudojant kompiuterius, išmaniąją techniką. Mokykla nuolat ieško naujų priemonių, metodų, padedančių geriau įsisavinti, suprasti mokomąją medžiagą. Rengiamos interaktyvios pamokos, užduotys pateikiamos kompiuteriuose, grafinėse planšetėse. Suprasdami informacinių technologijų naudą mokiniams, mokytojai, bendradarbiaudami su VšĮ „Hiteco“, dalyvauja tarptautiniame projekte „Edurob“. Per edukacinės robotikos pritaikymo ugdymo procese seminarus jie mokosi surinkti „Lego Mindstorm“ robotukus, programuoja juos, kuria pamokų planus. Pedagogai, siekdami pagerinti mokomosios medžiagos įsisavinimą, pradės naudoti robotus savo pamokose 2015–2016 m. rudenį.

Projektas „Europe Plus“
2015 m. balandžio 18–28 d. septyni įvairių klasių mokiniai dalyvavo projekte „Europe Plus“ Lenkijoje, Zakopanės mieste. Taip pat šiame projekte dalyvavo Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Lenkijos ir kitų Lietuvos miestų komandos. Projekto metu mokiniai gamino įvairius rankdarbius iš gamtinių medžiagų, kūrė paveikslus, atvirukus, gėles, drugelius ir kt. Keliavo į labiausiai lankomą turistų vietą Zakopanėje – Gubalovką, kur grožėjosi nuostabia panorama – Tatrų kalnais. Mokiniai aktyviai leido laiką baseine, sporto salėje. Visi susirado naujų draugų ir patyrė neišdildomų kelionės įspūdžių.

Projektas „Nord plus“
2014–2015 m. buvo įgyvendinamas projektas „Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų partnerystės kūrimas geresniam integravimuisi visuomenėje“. Mūsų mokyklos mokiniai kartu su mokytoja praleido savaitę Estijoje. Ten susipažino su šalies kultūra, tradicijomis, aplankė muziejus, aikštes, senovinius pastatus, matė spektaklį estų kalba. Lankydamiesi „Ahtme“ mokykloje mokiniai susirado daug draugų, susipažino su naujomis piešimo technikomis, lankstė origamį, piešė ant stiklo, siuvo lėles.
2015 m. spalio ir gruodžio mėn. vyks susitikimai Lietuvoje ir Švedijoje. Jų metu svečiai bus supažindinti su mokyklomis, veiklomis jose, taip pat su šių šalių istorija ir t. t.

Samsung mokykla ateičiai
2014 m. gegužės mėnesį kompanija „Samsung“ paskelbė konkursą. Visos Lietuvos mokyklos turėjo galimybę jame dalyvauti ir laimėti 10 000 eurų prizą „Samsung“ technologijoms įsigyti. Konkurse dalyvavo 200 mokyklų, kurios turėjo atlikti užduotį „Kaip informacinės technologijos pakeis jų mokyklų gyvenimą“.
Mokymams, kurie truko penkis mėnesius, buvo atrinktos 28 mokyklos, 112 dalyvių. Mūsų mokykla taip pat galėjo dalyvauti skaitmeniniuose mokymuose pedagogams „Samsung mokykla ateičiai“. Kiekvieną mėnesį mūsų komanda gaudavo namų darbų užduotį, kurią turėdavo atlikti iki kito susitikimo. Atliekant namų darbų užduotis labai aktyviai įsitraukė visa mokyklos bendruomenė: pedagogai, tėvai, mokiniai. Dėl šio projekto facebook'o tinklalapyje sukūrėme grupę „Eco Atgaja“, kurioje dalijamės įvairiausiomis idėjomis.
Visi labai stengėmės ir gerai atlikę užduotį patekome į finalą, kuriame dalyvavo 10 mokyklų.
Labai džiaugiamės turėję galimybę dalyvauti tokiame konkurse. Įgijome daugiau žinių, pradėjome aktyviau naudoti informacines technologijas, patobulinome skaitmeninio raštingumo kompetenciją, išmokome kurti ir prasmingai mokymosi procese naudoti socialinę žiniasklaidą, tinklaraščius, informacinę grafiką, vaizdo filmus bei animaciją. Sukūrėme tinklaraštį, kuris tapo populiarus.