Pereiti prie turinio

MOKYKLINIAI

2017-2018 m.m. vykdomi klasių projektai

Klasė Vadovas Projektas
1a D.Audarienė Aš esu pirmokas
1b S. Ramelienė Mano mokykla
1c I.Raščepkina Pirmieji žingsniai savarankiškumo link
2a J. Valuntė Mokomės žaisdami
2b K.Valienė Mano miestas Vilnius
2c V. Dombrovskaja Keliaujame kartu
3a A. Novosiolova Mano miestas
3b R. Repečkaitė Keliaujame, ragaujame, žaidžiame kartu
3c J. Gumenaja Vaikas - sportas - sveikata (projektas su l/d "Vandenis")
4 L.Žygė Mažųjų laboratorija 2
5a Ž. Aleksienė Mažųjų laboratorija 2
5b A.Zalieska Sportas ir sveikata
5/6a A.Tomkevičienė Sportas ir sveikata
5/6b E.Maziliauskaitė Tęstinis projektas: "Knyga apie mano aplankytas vietas"
7a N.Kavaliauskaitė Gaminame drauge
7b I. Normantienė Gaminu pagal skaniausią šeimos receptą
8 R.Buivydaitė Laikas
8/10 I.Vinikienė Popietės su arbata
9/10a L. Sviridenkienė Ieškau specialybės
9/10b B. Skarbalienė Tęstinis projektas-Po pasakos sparnu
SĮU I - III R.Pažerinienė Laikas

2016-2017 m.m. vykdomi klasių projektai

Klasė Klasės projekto pavadinimas Trumpas aprašymas
1A Aš mokykloje Projekto tikslas: padėti mokiniams adaptuotis mokykloje, įsitraukti į mokyklos gyvenimą
1B Pirmokų metai mokykloje Projekto tikslas:
Susipažins ir žinos mokykloje ir aplink ją esančias erdves, kabinetus, mokės jais pasinaudoti.
1C Pirmieji metai mokykloje Projekto tikslas: siekti geresnės vaikų emocinės savijautos, plėtoti socialinius emocinius gebėjimus. Ugdyti kūrybiškumą. Skatinti bendradarbiavimą su tėveliais.
2A Keliaujame metų laikais Projekto tikslas: Formuoti bei gilinti turimas žinias apie metų laikus ir jų kaitą.
2B Mažieji kulinarai Projekto tikslas: plėsti žinias apie maisto produktus, jų įvairiapusišką panaudojimą ir pasigaminti įvairiausių patiekalų.
2C Būkime sveiki ir stiprūs Projekto tikslas: saugoti, stiprinti ir puoselėti vaiko fizinę, psichinę sveikatą, plėtoti fizines galias. Plėsti vaiko supratimą apie sveikatą ir jos tausojimą bei sveiką mitybą.
3/4A Mažųjų laboratorija

Projekto tikslas: atliekant praktinius bandymus pagilinti mokinių žinias apie supančią aplinką.

4B/4C Gaminkime kartu Projekto tikslas: supažindinti mokinius su maisto gaminimo ypatybėmis.
5 Knyga apie mano aplankytas vietas

Projekto tikslas: skatinti mokinius domėtis lankytinomis vietomis, mokytis ieškoti informacijos internete.

6A Mes bičiuliai Projekto tikslas: bendraujant, kartu atliekant darbus, keliaujant, tapti draugiškesniais vienas kito atžvilgiu.
6B Esu atsakingas šeštokas Projekto tikslas: per įvairias veiklas bei išvykų metu mokysis būti atsakingu už save, draugus, kitą žmogų, gamtą.
7A Atradėjai Projekto tikslas: padėti mokiniams įsisavinti ir įtvirtinti per geografijos, istorijos ir biologijos pamokas gautas žinias.
7B Užauginkim augalėlį Projekto tikslas: skatinti domėtis augalais, jų auginimo ypatumais ir priežiūra, suvokti gamtos grožį ir pagal išgales kurti jį savo aplinkoje.
8 Po pasakos sparnu Projekto tikslas: domėtis knygomis, stengtis, kuo daugiau jų perskaityti ir suvaidinti pasaką „Trys paršiukai“, skatinti glaudesnį bendravimą su tėvais.
8/9/10 Jaunasis žurnalistas Projekto tikslas: prieš ir po įvairių veiklų, ekskursijų, gebės papasakoti, aprašyti patirtus įspūdžius, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su klasės draugais bei mokyklos bendruomene.
9/10 - SĮU Mano vertybės šių dienų pasaulyje Projekto tikslas: ugdyti vertybines nuostatas ir jų raišką socialinėje aplinkoje.

2015-2016 m.m. įvykdyti klasių projektai

Klasė Klasės projekto pavadinimas Trumpas aprašymas
1C Keliaujame į pasakų pasaulį Projekto tikslas - skatinti mokinius domėtis knyga bei ugdyti estetinius jausmus, meilę liaudies kūrybai. Vaikai žinos daugiau pasakų, patys mokės kelias pasekti, susidomės knygutėmis. Su tėvelių pagalba pasigamins savo pasakų knygutę.
2A  Gyvūnijos pasaulyje Mokiniai plės žinias apie laukinius ir naminius gyvūnus. Savo darbelius, atliktas užduotis rinks, segs į savo segtuvus.
3A Keliaujame kartu Padėti mokiniams įtvirtinti elgesio taisykles: mokyti priimti svečius, jais rūpintis, bei tinkamai elgtis svečiuose.
3B Knygų pasaulyje Skatinti mokinius domėtis, pažinti įvairias knygas, jų personažus įvairių veiklų metu.
6A  Įdomusis dramos pasaulis Vaidindami mokiniai ugdosi kūrybiškumą, saviraišką, pažinimo galias, lavina vaizduotę, didina pasitikėjimą savo jėgomis, o svarbiausia, patiria daug gerų emocijų tiek repeticijose, tiek rodydami savo spektaklius.
6B  Būkime sveiki ir stiprūs Formuoti mokinių asmens higienos įgūdžius ir suvokimą apie sveikos mitybos, poilsio ir fizinio aktyvumo svarbą žmogaus sveikatai.
7A  Draugas - draugui Skatinti ugdytis draugiškumą bei bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje, naudojant įvairias kūrybines, individualias ir grupines užduotis, žaidimus, bei suteikiant mokiniams naudingos informacijos.
7B Susipažinkime su kitomis šalimis. Gaminkime drauge Susipažinti su skirtingų šalių tradiciniais patiekalais, skatinti glaudesnį bendravimą su tėvais, plėsti turimas žinias apie mus supantį pasaulį.
8/9/10A Profesijos: karjeros planavimas Mokiniai susipažinę su įvairiomis profesijomis, objektyviai vertins savo tolimesnes profesines/karjeros galimybes.
8/9/10B  Aš ir gamta. Gamta ir Aš Padėti mokiniams suprasti gamtą, suteikti kuo daugiau žinių apie aplinką, puoselėti vaiko fizines ir psichines galias globojant gamtą ir ugdant meilę jai.
10A Saugokime žemę-nes ji mūsų namai, rūšiuokime. Mokiniai viso projekto metu mokėsi gerbti žemę, neteršti jos, rūšiuoti šiukšles, to mokė ir kitus mokinius. Taip pat susipažino su buitinių ir kitų atliekų panaudojimo galimybėmis. Gamino įvairius darbelius.

2014-2015 m.m. vykdyti klasių projektai

„Pasaulis pro objektyvą“
2014–2015 m. m. dvi klasės vykdė projektą „Pasaulis pro objektyvą“. Mokiniai buvo mokomi pastebėti gamtos grožį, vykstančias permainas joje ir visa tai įamžinti fotografijoje. Projekto veiklos neapsiribojo mokykla, mokiniai dalyvavo fotografijų parodoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“, aplankė daug gražių Vilniaus vietų. Per įvairias pamokas stengėsi atkurti (aprašyti, nupiešti, apdainuoti ir pan.) pamatytus ir užfiksuotus vaizdus. Vaikai projekto fotografijomis norėjo pasidalinti su mokyklos bendruomene bei draugais, todėl buvo sukurtas tinklaraštis „Pasaulis pro objektyvą“. Daug diskutuota apie nuotraukų viešinimo etiką, „asmenukių“ naudojimą socialiniuose tinkluose, taip pat nemažai laiko skirta nuotraukų koregavimui. Domėtasi fotoaparato ir fotografijos istorija, fotomenininkų darbais ir parodomis. Patirta begalės gražių akimirkų kartu, įtraukti į bendrą veiklą ir mokinių tėveliai / globėjai. Surengta gražiausių nuotraukų paroda mokyklos bendruomenei.

„Aš – mokykloje“
Jaunesnieji mokyklos vaikai, vykdydami projektą „Aš – mokykloje“, su fotografija susipažino kitaip. Visus mokslo metus patys mažiausi „Atgajos“ specialiosios mokyklos mokinukai buvo fotografuojami ir filmuojami. Juk reikėjo įamžinti kiekvieną pirmokėlių dieną naujoje aplinkoje. Mokslo metų pabaigoje kiekvienas mokinys gavo dovanų po nuotraukų albumėlį. Jame matyti visas jų gyvenimas ir veiklos mokykloje: pirmas bandymas laikyti pieštuką rankoje, mokymasis valytis dantukus, kūrybiniai darbeliai, sporto ir muzikos užsiėmimai, gausybė švenčių ir renginių, išvykos į žirgyną, senio besmegenio lipdymas ir smagus čiuožinėjimas nuo kalniuko.

„Būk sveikas, stiprus ir saugus“
2014–2015 m. buvo vykdomas projektas „Būk sveikas, stiprus ir saugus“. Pagrindinis jo tikslas – formuoti tinkamą vaikų požiūrį į sveikatą, fizinį aktyvumą, sveiką mitybą.
Visus metus mokiniai turėjo galimybę įtvirtinti žinias apie higieną, sveiką maistą, fizinį aktyvumą ir kt.
Bendradarbiaujant su mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, organizuotos sveikatos valandėlės: „Švarios rankytės – sveiki vaikai“, „Graži šypsena“.
Pamokėlių „Saugokimės užkrečiamųjų ligų“, „Vaistažolių nauda sveikatai“ metu vaikai susipažino su džiovintomis vaistažolėmis, stebėjo jų plikymo procesą, ragavo įvairių rūšių vaistažolių arbatą, aptarinėjo jų spalvą, skonį, naudą mūsų sveikatai.
Pamokėlių „Sveikas maistas – sveikas vaikas“ metu mokiniai drauge su kitų klasių moksleiviais gilino žinias apie sveiką mitybą, vitaminų svarbą organizmui, mokėsi pagaminti įvairius patiekalus ir sveikai maitintis.
Kūno kultūros mokytoja organizavo pamokėlių ciklą „Sportuok su savo draugais“. Užsiėmimų metu vaikai sužinojo apie grūdinimosi, judėjimo poveikį sveikatai. Esant palankioms oro sąlygoms aktyviai sportavo su savo draugais gryname ore visus mokslo metus.

„Gyvūnijos pasaulyje“
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams nepakankamai susiformavę vaizdiniai apie gyvūnus. Projektas „Gyvūnijos pasaulyje“ padėjo praplėsti mokinių žinias apie gyvūniją, geriau susipažinti su naminiais ir laukiniais gyvūnais pamokų, išvykų ir renginių metu.
Mokinių tėvai padovanojo akvariumą. Kiekvieną dieną klasės budintysis prižiūrėdavo akvariumo gyventojus – dvi žuvytes (maitindavo, esant reikalui padėdavo pakeisti vandenį).
Apsilankę klasės draugo tėvelių „Ūkyje“ mokiniai iš arčiau susipažino su arkliu, kate, višta, šunimi, kiaulėmis. Tai padėjo jiems įtvirtinti sąvoką „Naminiai gyvūnai“.
Projekto metu mokiniai ne kartą žiūrėjo filmus apie gyvūnus (klasėje, kino teatre), diskutavo apie juos ir pokyčius gamtoje.
Organizuotame renginyje „Šuo – geriausias žmogaus draugas“ dalyvavo du šunys. Vaikai šunis ne tik stebėjo, juos lietė, bet ir žaidė su jais.
Kartu su mokiniais ir jų šeimomis buvo surengta išvyka į Kauno zoologijos sodą. Projekto vykdymo metu mokiniai pradėjo daugiau domėtis aplinkiniu pasauliu, puoselėti gamtą, saugoti gyvūnus. Draugystė su gyvūnėliais sustiprino norą rūpintis mažesniais ir silpnesniais, taip pat būti atsakingiems.