Pereiti prie turinio

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Aleksandra Novosiolova

Nariai:  Jelena Krivoš, Gintarė Širvinskienė, Rasa Pažerinienė, Brigita Skarbalienė,   Jurgita Stankevičienė

INTERNETO SVETAINĖS DARBO GRUPĖ

Nariai: Jelena Krivoš, Gitana Bikinaitė, Brigita Skarbalienė, Raimunda Jūra Kolpakienė

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA

Patvirtinta mokyklos direktoriaus 2018-03-26 įsakymu Nr. V-03 Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos mokinių priėmimo komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Rita Giniotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius – Kristina Valienė, mokytoja.

Nariai: Živilė Aleksienė, Jelena Krivoš, Jolita Valuntė.

ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Jolita Valuntė
Nariai: Jolita Valuntė, Živilė Aleksienė, Aldona Švabovič, Brigita Skarbalienė, Jelena Gumenaja

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMO KOMISIJA

Pirmininkė: Rita Giniotienė
Nariai:  Živilė Aleksienė, Brigita Skarbalienė, Jolita Valuntė, Rasa Pažerinienė

DARBO GRUPĖ, DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Nariai: Jurgita Stankevičienė, Gintarė Širvinskienė, Brigita Skarbalienė, Živilė Aleksienė

MOKYKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Kristina Valienė

Nariai: Gitana Bikinaitė, Brigita Skarbalienė, Irma Normantienė

PREVENCINĖ DARBO GRUPĖ

Nariai: Rita Giniotienė, Gintarė Širvinskienė, Jelena Krivoš.

MIKROKLIMATO GERINIMO GRUPĖ

Nariai: Gintarė Širvinskienė, Lymantė Sviridenkienė, Irma Normantienė, Rasa Pažerinienė, Jelena Krivoš, Sandra Ramielenė

RĖMĖJŲ PAIEŠKOS GRUPĖ

Nariai: Kristina Valienė, Rita Repečkaitė, Jelena Krivoš, Agneta Tomkevičienė, Živilė Aleksienė