Pereiti prie turinio

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Aleksandra Novosiolova

Nariai:  Jelena Krivoš, Gintarė Širvinskienė, Rasa Pažerinienė, Brigita Skarbalienė,   Jurgita Stankevičienė

INTERNETO SVETAINĖS DARBO GRUPĖ

Nariai: Jelena Krivoš, Gitana Bikinaitė, Brigita Skarbalienė, Raimunda Jūra Kolpakienė

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA

Patvirtinta mokyklos direktoriaus 2018-03-26 įsakymu Nr. V-03 Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos mokinių priėmimo komisijos sudėtis:

Pirmininkas – Rita Giniotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius – Kristina Valienė, mokytoja.

Nariai: Živilė Aleksienė, Jelena Krivoš, Jolita Valuntė.

Priėmimo komisijos posėdžių datos:
06-04
06-15
08-22
08-28

ATESTACINĖ KOMISIJA

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Jolita Valuntė
Nariai: Jolita Valuntė, Živilė Aleksienė, Aldona Švabovič, Brigita Skarbalienė, Jelena Gumenaja

MOKYKLOS UGDYMO PLANO RENGIMO KOMISIJA

Pirmininkė: Rita Giniotienė
Nariai:  Živilė Aleksienė, Brigita Skarbalienė, Jolita Valuntė, Rasa Pažerinienė

DARBO GRUPĖ, DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Nariai: Jurgita Stankevičienė, Gintarė Širvinskienė, Brigita Skarbalienė, Živilė Aleksienė

MOKYKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė: Rita Giniotienė

Sekretorė: Kristina Valienė

Nariai: Gitana Bikinaitė, Brigita Skarbalienė, Irma Normantienė

PREVENCINĖ DARBO GRUPĖ

Nariai: Rita Giniotienė, Gintarė Širvinskienė, Jelena Krivoš.

MIKROKLIMATO GERINIMO GRUPĖ

Nariai: Gintarė Širvinskienė, Lymantė Sviridenkienė, Irma Normantienė, Rasa Pažerinienė, Jelena Krivoš, Sandra Ramielenė

RĖMĖJŲ PAIEŠKOS GRUPĖ

Nariai: Kristina Valienė, Rita Repečkaitė, Jelena Krivoš, Agneta Tomkevičienė, Živilė Aleksienė

 KLASIŲ ATSTOVAI Į MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETĄ

Klasė Tėvų (globėjų) vardas, pavardė
1a Laura Kirilova
1b Marija Matulaitienė
1c Svetlana Turovskaja
2a Kristina Loskutovienė
2b Kristina Kondračenkova
2c Edita Griniuk
3a Ina Gedžutienė
3b Robertas Bacenskas
3c Jelena Kerno
4 Vladas Pronin
5a Ina Kučinskienė
5b Lina Sasnauskienė
5/6a Irena Šostak
5/6b Angelė Čekavičienė
7a Lina Ruzijevienė
7b Kristina Čekuolytė
8 Lina Budrevičienė
8/10 Marijan Visockij
9/10a Irena Kaunaitė
9/10b Kristina Tumosaitė
SĮU I - III Loreta Kiliulienė