Artėja Prisikėlimo šventė – šv. Velykos. Kiekvienam ji iš mūsų prasminga tiek, kiek mes įsileidžiame ją į savo širdis. Mūsų bendruomenė visada džiaugiasi galėdama kam nors pagelbėti ir maloniai kviečia prisijungti prie Aleksandro Gridino labdaros fondo akcijos „Padėkime Velykų bobutei surinkti vaišes vaikučiams, augantiems globos namuose“.

http://www.gridinfoundation.org/projektas/padekime-velyku-bobutei-surinkti-vaises-vaikuciams/

Velykų bobutė ragina dovanoti:
1) Velykinius skanėstus (pvz.: šokoladinius kiaušinius, zuikius ir pan.),
2) praktiškas dovanas (pvz.: sauskelnes, drėgnas servetėles ir pan.).

Neškite velykines dovanėles klasės vadovams iki balandžio 3 d., kurias A. Gridino fondo atstovai su Jūsų šiltais linkėjimais perduos vaikučiams.
Paraginkite savo draugus, kaimynus, artimuosius prisijungti prie šios akcijos. Tegul šv. Velykos pirmiausia prisikelia mūsų širdyse!

EI, KAZIUKAI IR KAZYTĖS,

IR BERNIUKAI, IR MERGYTĖS!

KVIEČIAME VISUS, VISUS,

NE TIK DIDELIUS, BET IR MAŽUS

PASILINKSMINTI PAS MUS!

ŠOKTI, PIRKTI IR PARDUOTI AR NUOŠIRDŽIAI DOVANOTI

KAM RIESTAINĮ, KAM ŠVILPYNĘ AR SMAGIŲ DAINELIŲ PYNĘ!

            KAZIUKO MUGĖ VYKS KOVO 3 D. 13 VAL. MOKYKLOS AKTŲ SALĖJE.

MALONIAI JŪSŲ LAUKSIME.

Organizatoriai

Norime informuoti, kad nuo vasario 27 iki kovo 3 dienos Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje vyks atvirų pamokų savaitė. Kviečiame Jus pastebėti savo vaikus/globotinius pamokų/veiklų metu šiomis dienomis.

Prašome iki vasario 22 dienos susisiekti su Jūsų klasės vadovais dėl išsamesnės informacijos.

Sausio 20 d. mūsų mokykloje lankėsi Seimo narys Justas Džiugelis. Vyresnių klasių mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su Seimo nariu. Mokiniai aktyviai uždavinėjo klausimus apie darbą Seime. Svečias labai noriai dalinosi savo patirtimi su mūsų mokiniais. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę daugiau sužinoti apie Seimo nario darbą. Laukiame kitų susitikimų.